Acreditació dels centres de la Xarxa

La Xarxa avalua cada tres anys el nivell de qualitat del projecte Hospital Sense Fum de tots els seus membres. Els criteris que s’utilitzen per a realitzar aquesta acreditació segueixen el sistema d'avaluació i els indicadors del model proposat per l’ENSH-Global Network for Tobacco free Hospitals.

Aquests indicadors avaluen el nivell de compliment de les polítiques i intervencions en el control del tabaquisme. Segons aquest grau de compliment s’estableixen 5 nivells: Membre, Bronze, Argent, Argent amb menció Or i Or.

El nivell Or s’aconsegueix mitjançant un procés d’avaluació extern a la Xarxa, el GOLD Forum Process que realitza la ENSH a nivel internacional. Actualment vuit centres de la Xarxa han aconseguit el nivell Or.

Les properes Acreditacions es realitzaran durant el primer semestre del 2026 i comprendran el període 2022-2025.

CRITERIS D'ACREDITACIÓ

  • Enquesta de prevalença de consum de tabac entre els treballadors
  • Qüestionari d'Autoavaluació (SAQ)
  • Valoració dels espais: senyalització i signes de consum (interiors i exteriors)
  • Implementació dels programes PDT: per a pacients hospitalitzats i per a treballadors
  • Formació
  • Comunicació i sensibilització
  • Altres iniciatives


ACREDITACIÓ 2022

Criteris i Expedient Acreditacions 2022


Acreditacions anteriors

Criteris i Requeriments

Comunicat de premsa 2017 // Expedient 2017

Imatges Acte d'Acreditació 2017


Centres segons nivel 2014 // Expedient 2014


 


Veure totes les activitats