Articles científics
El dia a dia dels projectes Sense Fum generen coneixement i evidència científica. La Xarxa publica articles en revistes amb un alt factor d'impacte. 

Aquí podeu trobar alguns dels articles publicats en els darrers anys.

 

ARTICLES ANY 2020

Mena G, Casas I, Esteve M, Andrés I, Boldó M, Caballero Á, Chía F, García-Olivé I, Guerola RM, Jimenez I, López R, Melero AE, Moreno A, Roca E, Rodríguez L, Sánchez A, Soler R, Valentí A. El hospital como centro promotor de espacios sin humo: estrategias dirigidas al control del tabaquismo. Rev Esp Salud Pública. 2020; 94: 6 de julio e202007060


ARTICLES ANY 2019

Andrés A, Castellano Y, Fu M, Feliu A, Ballbè M, Antón L, Baena A, Fernández E, Martínez C. Exploring individual and contextual factors contributing to tobacco cessation intervention implementation. Addictive Behaviours. 2019. 88: 163-168


ARTICLES ANY 2016

Ballbè M, Gual A, Nieva G, Saltó E, Fernández E, Smoking and Mental Health Working Group. Deconstructing myths, building alliances: A networking model to enhance tobacco control in hospital mental health settings. Gaceta Sanitaria. 2016; en premsa.

Martínez C, Martínez-Sánchez JM, Antón L, Riccobene A, Fu M, Quirós N, Saltó E, Fernández E, Grupo de Coordinadores de los Hospitales de la Red. Prevalencia de consumo de tabaco en trabajaores hospitalarios: metaanálisis en 45 hospitales catalanes. Gaceta Sanitaria. 2016; 30:55-8.

 
ARTICLES ANY 2015

Ballbè M, Martínez C, Saltó E, Cabezas C, Riccobene A, Valverde A, Gual A, Fernández E. Maintenance of tobacco cessation programmes in public hospitals in Catalonia, Spain. Addictive Behaviors. 2015; 42:136-139.
 
Ballbè M, Sureda X, Martínez-Sánchez JM, Fu M, Saltó E, Gual A, Fernández E. Second-hand smoke in psychiatric units: patient and staff misperceptions. Tobacco Control. 2015; 24(e3):e212-20.
 
Ballbè M, Gual A, Fernández E. Smoking in psychiatry wards: freedom or discrimination?. BMJ on line. Carta. 2015. DOI: http://dx.doi.org/
 
 
ARTICLES ANY 2014

Martínez C, Guydish J, Robinson G, Martínez-Sánchez JM, Fernández E. Assessment of the smoke-free outdoor regulation in the WHO European Region. Preventive Medicine. 2014; 64:37-40.
  
Sureda X, Ballbè M, Martínez C, Fu M, Carabasa E, Saltó E, Martínez-Sánchez JM, Fernández E. Impact of tobacco control policies in hospitals: evaluation of a national smoke-free campus ban in Spain. Preventive Medicine Reports. 2014; 1:56-61.
 
Martínez C, Fu M, Martínez-Sánchez JM, Antón L, Fernández P, Ballbè M, Andrés A, Riccobene A, Sureda X, Gallart A, Fernández E. Impact of a long-term tobacco-free policy at a comprehensive cáncer center: a series of cross-sectional surveys. BMC Public Health. 2014; 14(1):1228.
 
 
ARTICLES ANY 2013
 
Ballbè M, Sureda X, Martínez-Sánchez JM, Saltó E, Gual A, Fernández E. Second-hand smoke in mental healthcare settings: time to implement total smoke-free bans? International Journal of Epidemiology. 2013; 42(3):886-93.
 
 
ARTICLES ANY 2012

Martínez C, Martínez-Sánchez JM, Ballbè M, Nieva G, Fu M, Puig M, Carabasa E, Sánchez-García JM, Saltó E, Fernández E, & the Tobacco Cessation Program Project coordinators. Smoking Cessation in Hospital Workers: Effectiveness of a Coordinated Program in 33 Hospitals in Catalonia (Spain). Cancer Nursing 2012. 35(5):327-36.

Ballbè M, Nieva G, Mondon S, Pinet C, Bruguera E, Saltó E, Fernández E, Gual A, and the Smoking and Mental Health Group. Smoke-free policies in psychiatric services: identification of unmet needs. Tobacco Control 2012; Nov 21(6):549-54.


ARTICLES ANY 2011

Robles N, Segura B, Ballbè M, Gual A. Oportunidades perdidas: intervenciones breves en fumadores y bebedores de riesgo hospitalizados. Medicina Clinica (Barc). 2011; 19;136(7):319-20.

Nieva G, Ortega LL, Mondon S, Ballbè M, Gual A. Simultaneous versus delayed treatment of tobacco dependence in alcohol-dependent outpatients. European Addiction Research. 2011; 17(1):1-9.
 
Fernández Muñoz E, Martínez Martínez C, Saltó Cerezuela E.  El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y la estrategia MPOWER. En: Jiménez-Ruiz C, Fagerstrom KO. Tratado de Tabaquismo. Madrid: Aula Médica; 2011.

 
 
ARTICLES ANY 2010

Fernández E, Martínez C. Recintos hospitalarios sin humo: el siguiente desafío para el control del tabaquismo. Medicina Clínica. 2010; 134(14): 633.

Sureda X, Fu M, López MJ, Martínez-Sánchez JM, Carabasa E, Saltó E, Martínez C, Fernández E. Second-hand smoke in hospitals in Catalonia (2009): a cross-sectional assessment using PM2.5 and vapour-phase nicotine. Environmental Research. 2010; 110(8):750-5.
 
 
ARTICLES ANY 2009

Martínez C, Fu M, Martínez-Sánchez JM, Ballbè M, Puig M, García M, Carabasa E, Saltó E, Fernández E. Tobacco control policies in hospitals before and after the implementation of a comprehensive national smoking ban in Catalonia, Spain. BMC Public Health. 2009; 9(1):160.
 
Ballbè M, Walther M, Mondon S, Nieva G, Gual A, Saltó E, Colom J. Impacto de la formación en intervención breve. Diferencias en el abordaje hospitalario del consumo de tabaco y alcohol. Adicciones. 2009; 21(2):113-8.
 
 
ARTICLES ANY 2008

Martínez C, García M, Méndez E, Peris, Fernández E. Barriers and challenges for tobacco control in a smoke-free hospital. Cancer Nursing. 2008; 31(2):88-94
 
Ballbè M, Mondon S, Nieva G, Walther M, Saltó E, Gual A. Evaluación de un programa de formación de profesionales sanitarios sobre abordaje del tabaquismo en pacientes hospitalizados. Adicciones. 2008; 20(2):125-9.
 
 
ARTICLES ANY 2007
 
 
 
ARTICLES ANY 2006
 
García M, Méndez E, Martínez C, Peris M, Fernández E. Implementing and complying with the Smoke-free Hospitals Project in Catalonia, Spain. European Journal of Cancer Prevention. 2006; 15(5):446-52.
 

Veure totes les activitats