Programa de Deshabituació Tabàquica (PDT)Des de l’any 2006 els programes PDT ajuden als centres sanitaris membres de la Xarxa a instaurar protocols i circuits d’intervenció en cessació tabàquica adreçats a pacients hospitalitzats i a treballadors. 

La Xarxa ofereix assessorament en el disseny i implantació del protocol d’intervenció i en estratègies de formació per als professionals. 
 
                                            
PDT PER A PACIENTS HOSPITALITZATS
 

L’ingrés hospitalari és un moment clau per a promoure la cessació tabàquica en pacients fumadors. És important que tots els hospitals disposin de circuits d’intervenció per atendre als pacients fumadors que veuen interromput el seu consum en ingressar  a l’hospital.

Aquestes intervencions han de ser sistemàtiques i ajuden als pacients a pal·liar la síndrome d’abstinència, a motivar-los per deixar de fumar i a iniciar el procés de cessació tabàquica, si el pacient així ho desitja.

 

Actualment 39 hospitals tenen desplegat aquest programa. 

 

El tabaquisme en l’àmbit hospitalari

 

Tríptic del programa d’ajuda al pacient fumador hospitalitzat

Tríptico del programa de ayuda al paciente fumador hospitalizado

 

Tríptic de recomanacions per deixar de fumar pel pacient hospitalitzat

Tríptico de recomendaciones para dejar de fumar para el paciente hospitalitzat

 

  

PDT PER A PROFESSIONALS

 

És important que els hospitals ofereixin als treballadors fumadors un servei per ajudar-los a deixar de fumar. La intervenció la realitzen especialistes de cada centre, formats en cessació tabàquica, que garanteixen atenció confidencial  i seguiment en el tractament. 

 

Actualment 42 hospitals de la Xarxa disposen d’ajuda per deixar de fumar dirigida als treballadors. 

 

Estudi d’eficàcia dels programes PDT-professionals dels hospitals membres de la Xarxa

 

Tríptic del programa d’ajuda als treballadors fumadors

Tríptico del programa de ayuda a los trabajadores fumadores

 
 
PDT EN SALUT MENTAL [PDT-sm]
 

Al maig de 2013 es va iniciar el projecte PDT-sm adreçat a pacients ingressats en unitats de salut mental. Aquest programa deriva del PDT-pacients hospitalitzats i es dirigeix a poblacions de pacients que requereixen una especial atenció.

 

L’objectiu del programa PDT-sm és motivar la continuïtat de la intervenció en cessació tabàquica realitzada durant l’ingrés a les unitats de salut mental un cop donat d’alta el pacient, enfortint la coordinació entre els dispositius hospitalaris i ambulatoris.

 

La Xarxa ofereix suport i assessorament en l’elaboració del protocol d’intervenció per cada hospital participant, formació pels professionals i avaluació continuada del procés i resultats del programa. El programa ofereix fàrmacs per deixar de fumar de manera gratuïta per tot el procés de deixar de fumar després de l’alta hospitalària, oferts per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

Actualment el programa compta amb la participació de 12 hospitals.

 

El programa PDT-sm   Poster

 

Avaluació preliminar del programa - Novembre 2015

 


ALTRES RECURSOS

 
Full de protecció de dades
 
 

Veure totes les activitats