Selfaudit anual de les activitats

Tots els centres de la Xarxa s'autoavaluen anualment mitjançant el qüestionari Self-Audit. Les activitats de control de tabaquisme i la qualitat de cada projecte Hospital Sense Fum queda reflectida en aquest qüestionari. Amb l’objectiu de ser el més fidel possible a la realitat es recomana consensuar la resposta de cada ítem amb cadascun dels integrants del comitè Hospital Sense Fum. 

A través del qüestionari Self-Audit cada centre pot estudiar les àrees de millora en el seu propi projecte d’Hospital Sense Fum i també veure l'evolució de les seves accions.

És recomanable realitzar-lo cada any per identificar l’estat actual de les polítiques de control de tabaquisme, fer un diagnòstic real i poder proposar millores en un pla d’acció estratègic.

                                                                 OMPLIU AQUÍ EL FORMULARI ELECTRÒNIC


Podeu descarregar-vos el qüestionari Self-Audit - nova versió 2018.

 

Veure totes les activitats