Selfaudit anual de les activitats

Tots els centres de la Xarxa s'autoavaluen anualment mitjançant el qüestionari Self-Audit. Les activitats de control de tabaquisme i la qualitat de cada projecte Hospital Sense Fum queda reflectida en aquest qüestionari. Amb l’objectiu de ser el més fidel possible a la realitat es recomana consensuar la resposta de cada ítem amb cadascun dels integrants del comitè Hospital Sense Fum. 

A través del qüestionari Self-Audit cada centre pot estudiar les àrees de millora en el seu propi projecte d’Hospital Sense Fum i també veure l'evolució de les seves accions.

És recomanable realitzar-lo cada any per identificar l’estat actual de les polítiques de control de tabaquisme, fer un diagnòstic real i poder proposar millores en un pla d’acció estratègic.

Rebreu un correu amb l'enllaç per poder introduir les dades del Self-Audit del 2022.

Podeu descarregar-vos aquí el qüestionari Self-Audit - versió 2020.

Descarregueu-vos aquí el document de suport per a omplir el Self-Audit.

Document de treball: SAQ amb planificació d'accions

 

Veure totes les activitats