Estudi de la prevalença de consum de tabac

Per a assolir l’objectiu de minimitzar el consum de tabac als centres que formen part de la Xarxa es realitza una enquesta de prevalença del consum de tabac entre els professionals.

La realització de l’enquesta per part dels centres és un dels indicatius de qualitat del projecte Hospital Sense Fum que la Xarxa té en compte a l’hora de realitzar l’acreditació del nivell assolit.

La Xarxa recomana realitzar aquesta enquesta en iniciar el projecte (basal), als 2 anys de la basal i als 4 anys periòdicament.


Alguns aspectes pràctics i metodològics per al correcte desenvolupament d’aquesta enquesta són:

  • Cal que l’hospital informi tot el personal de què es farà una enquesta sobre el consum de tabac entre els treballadors, pel que se sol·licita la seva participació.

  • S’ha de recordar que l’enquesta és anònima i que es garantirà la confidencialitat de les dades.

  • Els entrevistadors que passaran l’enquesta han de ser escollits adequadament i han de buscar a les persones seleccionades, entrevistant-los un a un.

  • El treball de camp (de recollida de qüestionaris) no s’ha de demorar més de 2 o 3 setmanes màxim.


Veure totes les activitats