Formació online

El consum de tabac és la principal causa de pèrdua de salut i de mort prematura en els països desenvolupats.
Malgrat la seva magnitud, l'epidèmia tabàquica pot ser controlada aplicant mesures politico-sanitàries entre les quals s'inclouen els programes de cessació tabàquica. 

Diferents estudis han demostrat l'efectivitat de les intervencions per deixar de fumar i com aquestes ajuden a disminuir la morbimortalitat i millorar la salut de la població.

La Xarxa ofereix el curs de formació online "Intervenció breu en tabaquisme" que proporciona les habilitats i eines bàsiques i essencials sobre l’epidemiologia del tabac i l’abordatge del tabaquisme. 

Aquest curs va dirigit a tots els professionals de l'àmbit sanitari,ja que haurien de tenir aquests coneixements a fi d’intervenir efectivament en els pacients fumadors. 

El curs és de nivell bàsic, sent recomanable la seva realització per a poder assistir als cursos presencials que organitza la Xarxa.

Podeu descarregar-vos el tríptic informatiu [AQUÍ]
 

INSCRIPCIONS AQUÍ

                                                          

Edicions previstes per l'any 2019

Edició n17: 25 febrer - 25 març 2019
Edició n18: 29 d'abril - 29 de maig 2019- Inscripcions obertes a partir del 15 d'abril
Edició n19: 30 de setembre - 30 d'octubre 2019
Edició n20: 18 de novembre - 18 de desembre 2019

Curs creat per la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum en col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia i la Unió Consorci Formació.

Veure llistat de formacions