Formació online

El consum de tabac és la principal causa de pèrdua de salut i de mort prematura en els països desenvolupats.
Malgrat la seva magnitud, l'epidèmia tabàquica pot ser controlada aplicant mesures politico-sanitàries entre les quals s'inclouen els programes de cessació tabàquica. 

Diferents estudis han demostrat l'efectivitat de les intervencions per deixar de fumar i com aquestes ajuden a disminuir la morbimortalitat i millorar la salut de la població.

La Xarxa ofereix el curs de formació online "Intervenció breu en tabaquisme" que proporciona les habilitats i eines bàsiques i essencials sobre l’epidemiologia del tabac i l’abordatge del tabaquisme. 

Aquest curs va dirigit a tots els professionals de l'àmbit sanitari,ja que haurien de tenir aquests coneixements a fi d’intervenir efectivament en els pacients fumadors. 

El curs és de nivell bàsic, sent recomanable la seva realització per a poder assistir als cursos presencials que organitza la Xarxa.

La durada del curs és de 16 hores i està acreditat amb 2,6 crèdits.

Podeu descarregar-vos el tríptic informatiu [AQUÍ] 
 

INSCRIPCIONS AQUÍ

                                                          

Edicions previstes per l'any 2021

Edició n25: 22 de març - 22 d'abril 2021 Edició en castellà - Inscripcions obertes a partir del  8 de març

Edició n26: 24 de maig - 24 de juny 2021  

Edició n27: 27 de setembre - 27 d'octubre 2021 

Edició n28: 22 de novembre - 22 de desembre 2021

Curs organitzat per l’Institut Català d’Oncologia (des de les unitats UCT [XCHsF] i e-oncologia).
Veure llistat de formacions