Hospital Quirónsalud del Vallés

  

Pg. Rubio i Ors, 23.
08203 Sabadell 

Coordinadors: Mario Blanco Rodríguez / María Gomez Fernández
mblanco@quironsalud.es / maria.gomezf@quironsalud.es

WEBEs tracta del únic centre hospitalari privat de la ciutat de Sabadell y es per això, que pretén contribuir efectivament a millorar els serveis sanitaris de la ciutat  i la seva àrea d'influència. Destaca l'aplicació de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en els processos assistencials, mèdics i administratius; els equipaments d'alta tecnologia i el respecte al medi ambient ja que es tracta d'una instal·lació sostenible.

L’HQV compta amb una consulta de Tractament del Tabaquisme per cobrir les expectatives dels pacients que busquen un assessorament i tractament del tabaquisme de forma personalitzada. Acull tant a pacients d'accés ambulatori i/o d’hospitalització com a professionals que vulguin accedir-hi.
El centre col·labora activament en totes les activitats de la xarxa.

El projecte d'adhesió a la Xarxa Catalana d'hospitals sense fum forma part del nostre centre des del 2014.

Certificat nivell BRONZE (2018-2020)
Veure tots els membres