Fundació Hospital de Puigcerdà

     

     

      

  Plaça de Santa Maria 1-2
  17520 Puigcerdà

  Coordinador: Josefina Hernández
  jhernandez@fhp.cat

  WEB

 

 

 

El projecte Hospital sense Fum a l'Hospital de Puigcerdà va començar l'any 2005. Aquell mateix any es va realitzar la primera enquesta de consum de tabac entre els treballadors del centre va detectar un 51,4% de fumadors.

Amb els pas dels anys i la implementació de diverses activitats de control de tabaquisme, aquesta xifra va anar baixant progressivament fins l'any 2012 que va resultar en un 29,2%. Els últims resultats de qualitat del projecte reportats al Qüestionari Selfaudit l'any 2009 van ser de 111/168.

Seguint el que marca la llei 42/2010 de control del tabaquisme tot el recinte és lliure de fum i així està senyalitzat.

El dia 31 de maig de 2013, com cada any, el centre celebra el Dia Mundial Sense Tabac que proposa la Organització Mundial de la Salut.

Activitats Dia Mundial sense Tabac 2013

• Taula amb tríptics i fulls informatius amb la col•laboració d’infermeria de l’ABS i personal de la UAC, en tots els àmbits i consultoris assistencial de la Fundació (A. Primària, Hospital i CSS i Residencia. 

• Correu electrònic de conscienciació professional, sobre el tabaquisme i noticia a la Intranet • Divulgació del manifest sobre el lema del 2013 en els tres àmbits assistencials. 

• Prohibició de publicitat, promoció i patrocini del tabac. 

• Col•laboració amb la Biblioteca “Comptat de Cerdanya, manifest cartells informatius dels llibres de interès sobre el tema que disposa la Biblioteca i Links on adreçar-se, en els tres àmbits d’actuació 

• Informació en les pantalles de comunicació de vídeos de la campanya sense fum, del Departament de Salut (ABS i Urgències) 

• Difusió d’imatges i eslògans relacionats amb el tabaquisme, en tots els panels informatius de la Fundació.

• Informació en INTRANET I EXTRANET de la Fundació 

• Desenvolupament de l’estació de treball amb la valoració del tabaquisme en pacients hospitalitzats


Certificat nivell BRONZE (2022-2025)


Veure tots els membres