Hospital Comarcal del Pallars

 

 

  C/ Pau Casals, 5
  25620 Tremp, Lleida

  Coordinadora: Maite Elvira Gorgorio
  melvira@hospitalpallars.com

  WEB

 

 
L'Hospital Comarcal del Pallars és un centre aïllat geogràficament que disposa de 64 llits d´aguts i una Unitat Sociosanitària. Està gestionat per l´empresa pública GSS (Gestió de Serveis Sanitaris) i cobreix l´àmbit territorial de les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça

Seguint el que marca la llei 42/2010 de control del tabaquisme tot el recinte és lliure de fum i així està senyalitzat. Pel que fa a l'activitat de el control i deshabituació del tabaquisme en els usuaris,  al pacient ingressat se li realitza el Test de Fageström i se li proporciona el tractament més adeqüat durant el periode d'ingrés. Als treballadors s´ofereix informació i se'ls adreça al seu centre d´Atenció Primària.

El projecte Hospital sense Fum a l'Hospital Comarcal del Pallars va començar l'any 2011.


Certificat nivell BRONZE (2018-2020)

 


Veure tots els membres