Hospital Sociosanitari Mutuam Güell


 

  C/ Verge de la Salut, 49-51
 
08024 Barcelona

  Coordinadora: Neus Saiz Antón
 
nsaiz@mutuam.com

  WEB

 


L’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell forma part de la xarxa sociosanitària i te una capacitat de 165 places d’internament amb les següents unitats assistencials: Subaguts, Convalescència, Cures pal•liatives i Llarga estada. És  referent en l’atenció sociosanitària a la  ciutat de Barcelona, garantint als pacients una atenció de qualitat, coordinada amb la resta de recursos sanitaris i socials dels territori.

HSS Güell ha iniciat el desplegament d’un model de canvi organitzacional per tal d’aconseguir un centre lliure de fum, amb la col•laboració de l’Institut Català d’Oncologia.Mitjançant el comitè promotor del projecte s’ha iniciat la formació dels professionals, implementació dels programes de deshabituació tabàquica, activitats de prevenció del tabaquisme i avaluació continuada del projecte.

L'HSS Mutuam Güell va iniciar el projecte Hospital Sense Fum l’any 2015. 

 

Certificat nivell MEMBRE (2022-2025)


 

Veure tots els membres