Hospital Sociosanitari Mutuam Girona

 

  

   Av. de França 64-66
  
17007 Girona

   Coordinadora: Mireia Bosch i Fàbregas
  
mbosch@mutuam.com 

   WEB

 


L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona forma part de la xarxa sociosanitària i te una capacitat de 105 places d’internament amb les següents unitats assistencials: Mitja Estada Polivalent (post-aguts, convalescències, pal•liatius geriàtrics, Unitat neurològica integrada), Llarga Estada, Sociosanitaris Privats. És  referent en l’atenció sociosanitària a la  ciutat de Girona,  garantint als pacients una atenció de qualitat, coordinada amb la resta de recursos sanitaris i socials dels territori.

L'HSS Mutuam Girona ha iniciat el desplegament d’un model de canvi organitzacional per tal d’aconseguir un centre lliure de fum, amb la col•laboració de l’Institut Català d’Oncologia. Mitjançant el comitè promotor del projecte s’ha iniciat la formació dels professionals, activitats de prevenció del tabaquisme i avaluació continuada del projecte.

L'HSS Mutuam Girona va iniciar el Projecte Hospital Sense Fum  l’any 2015.

 

Certificat d'acreditació MEMBRE (2018-2020)Veure tots els membres