Hospital Sagrat Cor. Germanes Hospitalàries

 

 

  Av. Compte del Llobregat, 117
 08760 Martorell, Barcelona

  Coordinadora: Pilar Herrero Muñecas
 
pherrero@sagratcormartorell.org

  WEB



L´Hospital Sagrat Cor és un centre que pertany a les Germanes Hospitalàries. És d´utilització pública i sense ànim de lucre. Dedica integrament la seva atenció a la patologia mental i a l´atenció sociosanitària. Dins la mateixa institució hi ha serveis d´hospitalització total, parcial, d´atenció ambulatòria i d´atenció domiciliaria.

L´Hospital Sagrat Cor compta amb un comitè promotor integrat per diferents  disciplines professionals de totes les àrees d´atenció. A partir d´aquest comité s´organitza l´activitat dedicada a la prevenció i la promoció de la salut lligada al consum del tabac.

L´Hospital Sagrat Cor va començar el projecte Hospital Sense Fum l´any 2015.

  

Certificat d'acreditació MEMBRE (2018-2020)



Veure tots els membres