Centre Sociosanitari El Carme. BSA  C/ Pau Casals, 1
  08911 Badalona, Barcelona

  Coordinador: Xavier Orpella
 
 xorpella@bsa.cat

  WEB

Badalona Serveis Assistencials (BSA) és una organització municipal que presta serveis integrals de salut i d'atenció a la dependència a la població del Barcelonès Nord i Baix Maresme, per tal de promoure, mantenir i restablir la salut individual i col·lectiva i afavorir el benestar de les persones. BSA està format per 10 centres assistencials i més d'un miler de professionals que donen servei a una població de més de 435.000 persones.

BSA compta amb un programa comunitari d’ajuda al fumador (pcaf) on participen professionals dels 10 centres, per afavorir la deshabituació tabàquica i els espais lliures de fum del tabac, tan a nivell d’usuaris com a professionals de la salut. És membre tant de la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum com del Programa d’Atenció Primària sense Fum.

BSA va crear el PCAF amb el Pla estratègic del 2004-2007.

El Centre Sociosanitari El Carme és membre de la XCHSF des de l'any 2015.


Certificat nivell MEMBRE (2022-2025)Veure tots els membres