Hospital Sant Pau i Santa Tecla Rambla Vella, 14
 43003 Tarragona

Coordinadora: Heidi Bartel Rodríguez- Maribona
hbartel@xarxatecla.cat

 WEB

 
L'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla   és un hospital de referència de nivell 4 segons la classificació de la Generalitat i ofereixels seus serveis assistencials a l'edifici ubicat a la Rambla Vella de Tarragona i al Complex de Llevant

L’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla es va adscriure a aquest projecte amb l’ànim de contribuir  a la prevenció primària dels factors de risc associats al càncer  derivat de l’exposició al  fum  del  tabac  i  des  de  llavors  hi  ha  hagut  un  seguiment  del  projecte  materialitzat a la realització de les activitats bàsiques i l’obtenció de la categoria de Membre.

L'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla va iniciar el projecte Hospital Sense Fum al Desembre de 2004.
.

Certificat nivell MEMBRE (2018-2020)Veure tots els membres