Centre Fòrum. Parc de Salut Mar


C/Llull, 410

08019 Barcelona

Coordinadora: Consol Serra Pujadas


El Centre Fòrum engloba serveis d’atenció sociosanitària i de salut mental del PSMAR.

El centre, que està a la zona del Fòrum 2004, es troba a l’àrea d’influència de l’Hospital del Mar i, per tant, apropa els serveis de geriatria i psiquiatria, al mateix temps que enforteix la connexió amb l’hospital per a les malalties de major complexitat.

El PSMAR, grup al qual pertany el Centre Fòrum, va crear l’any 2000 la Comissió Hospitals sense Fum amb l’objectiu de mantenir el conveni amb la XCHsF i col·laborar en les seves accions, contribuir al seguiment de la llei, organitzar el Dia Mundial Sense fum, promoure projectes de recerca relacionats amb el tabac i fer el seguiment dels PDT.

El Centre Fòrum és membre de la Xarxa des del 2017.

Certificat nivell BRONZE (2022-2025)
Veure tots els membres