Hospital Sant Joan de Déu Barcelona


 Pg. de Sant Joan de Déu, 2
 08950 Esplugues, Barcelona

 Coordinador: Pilar Subirats
 msubirats@sjdhospitalbarcelona.org

 WEB


L’Hospital té com a objectiu l’atenció mèdica integral del nen, adolescent i dona gestant, tant des del punt de vista de promoció de la salut com en la vessant de prevenció i tractament de les malalties.

Com Hospital Universitari de tercer nivell de complexitat, desenvolupa tot tipus d’activitats d’investigació, innovació, formació i docència.

La nostra Unitat de Prevenció i Tractament del Tabaquisme està ubicada en el Servei de Prevenció de Riscos laborals del centre. Es realitzen tasques de deshabituació pels professionals fumadors i alhora es desenvolupen totes les accions de promoció, divulgació i sensibilització per abandonar el tabaquisme actiu i evitar el passiu dirigides als treballadors i a nivell comunitari als pares, dones gestants, nens i adolescents.

El projecte Hospital sense Fum es va iniciar a Sant Joan de Déu  l’any 2003.

Certificat nivell BRONZE (2022-2025)

Veure tots els membres