Hospital del Mar. Parc de Salut MarPg. Marítim, 25-29
08003 Barcelona


Coordinadora: Consol Serra i Pujadas
cserrapujadas@parcdesalutmar.cat


WEBL’Hospital del Mar és un hospital general modern, universitari, actiu, investigador, que atén patologies de complexitat mitjana i alta. La seva pertinença al Parc de Salut MAR l’ha ensenyat a ser productiu, eficient i a treballar en equip a les diferents xarxes i dispositius sanitaris de la ciutat. Abocat a l’assistència però tenint un vincle permanent amb la investigació present en l'IMIM, L’Hospital del Mar té una de les produccions científiques més rellevants del país, amb el desenvolupament de projectes que apropen la ciència a l’aplicació diària en la salut de les persones a les qui atén.

El Parc de Salut Mar engloba l’Hospital del Mar, l’Hospital de l’Esperança, el Centre Fòrum i el Centre Dr. Emili Mira (CAEM), tots ells integrats a la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum. Entre les activitats que es duen a terme destaquen l’enquesta de prevalença de consum de tabac entre els professionals, el programa de Tractament del Tabaquisme a professionals i pacients, activitats relacionades amb el Dia Mundial Sense Fum on hi participa la comunitat i altres entitats, auditories internes (observació signes de tabaquisme i fum ambiental a l’hospital), etc.

El Parc de Salut MAR vol ser coherent amb la seva funció d'institució de salut i per això l'any 2000 va crear la Comissió Hospitals sense Fum amb la finalitat que els seus centres estiguin lliures del fum del tabac.

 

Certificat nivell ARGENT (2018-2020)

Veure tots els membres