Hospital de l'Esperança. Parc de Salut Mar  C/ Sant Josep de la Muntanya, 12
  08024 Barcelona


  Coordinadora: Consol Serra i Pujades
  cserrapujadas@parcdesalutmar.cat  WEB


 
El Parc de Salut Mar engloba l’Hospital del Mar, l’Hospital de l’Esperança, el Centre Fòrum i el Centre Dr. Emili Mira (CAEM), tots ells integrats a la XHSF. Entre les activitats que es duen a terme destaquen l’enquesta de prevalença de consum de tabac entre els professionals, el programa de Tractament del Tabaquisme a professionals i pacients, activitats relacionades amb el Dia Mundial Sense Fum on hi participa la comunitat i altres entitats, auditories internes (observació signes de tabaquisme i fum ambiental a l’hospital), etc.

El Parc de Salut Mar vol ser coherent amb la seva funció d'institució de salut i per això l'any 2000 va crear la Comissió Hospitals sense Fum amb la finalitat que els seus centres estiguin lliures del fum del tabac. 

L'Hospital de l'Esperança va iniciar el projecte Hospital sense Fum l'any 2008

 

Certificat nivell MEMBRE (2022-2025)


Veure tots els membres