Hospital Sant Rafael. Germanes Hospitalàries 

Pg. Vall d'Hebrón, 107-117
08035 Barcelona

 

Coordinadora: Elena Sánchez
esanchez.hsrafael@hospitalarias.es


 WEB

 


L'Hospital Sant Rafael (HSR) és un hospital general concertat amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) i que pertany al Sistema Sanitari integral d'utilització pública de Catalunya  (SISCAT)

L’Hospital té un conveni d’adhesió a la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum amb l’ Institut Català d’Oncologia que permet l’assessorament i avaluació dels processos per a la implementació de mesures de control del tabaquisme. Així mateix, disposa d'una Comissió Promotora Hospital Sense Fum per al desenvolupament òptim de Projecte. 

L'Hospital va iniciar el Projecte Hospital Sense Fum l’any 2005.

 

Certificat nivell BRONZE (2022-2025)Veure tots els membres