Parc Taulí Hospital UniversitariC/ Parc Taulí, s/n
08208 Sabadell (Barcelona) 


Coordinadora: Rosa Serrano
RSerrano@tauli.cat


WEB 

     

 

 El projecte Hospital sense Fum al centre va començar l'any 2004. La primera enquesta (2006) de consum de tabac entre els treballadors del centre va detectar un 32,6% de fumadors. Amb els pas dels anys i la implementació de diverses activitats de control de tabaquisme, aquesta xifra va anar baixant progressivament fins l'any 2011 que va resultar en un27,1%.

Els indicadors de qualitat del projecte acreditats el 2011 mostren un bon nivell al Qüestionari Selfaudit al 2011. L'hospital compta amb personal format en tabaquisme i una Unitat de Deshabituació Tabàquica ha ajudat a deixar de fumar a més de una quarantena de treballadors i pacients ingressats.

Seguint el que marca la llei 42/2010 de control del tabaquisme tot el recinte és lliure de fum i així està senyalitzat.

El dia 31 de maig el centre celebra el Dia Mundial Sense Tabac que proposa la Organització Mundial de la Salut. 

DMST 2013 El CAP Can Rull s'adhereix a la celebració del Dia Mundial sense Tabac


Certificat nivell BRONZE (2022-2025)

Veure tots els membres