Hospital del Vendrell
Ctra Barcelona, s/n
43700 Vendrell, Tarragona

Coordinador: Dr. Guillermo García
ggarcia@xarxatecla.cat


WEB
Com a nou membre de La Xarxa l'hospital ha endegat diverses accions per al desplegament del seu projecte sense fum.

Els primers passos, formar un comitè promotor que representi al màxim les principals àrees d’activitat del centre, la designació d'un coordinador que esdevé l'interlocutor amb la XCHsF i la signatura del Conveni de Col..labroació. Per al bon funcionament del projecte és convenient comunicar al personal del centre l’adhesió a La Xarxa i les futures mesures en control de tabaquisme que s'implantaran. 

En una segona fase, cal reforçar la senyalització del recinte i proporcionar ajuda per a deixar de fumar a treballadors i pacients ingressats. També proporcionar formació en tabaquisme al personal i realitzar una enquesta de consum de tabac per a conèixer la prevalença del consum del tabac entre els treballadors.

Certificat nivell MEMBRE (2022-2025)


Veure tots els membres