Hospital Sant Jaume de Manlleu
C. Olot. N 7
08660 Manlleu, Barcelona


Coordinador: Miquel Vilardell
mvivas@chv.cat


WEB

     

 

 El projecte Hospital sense Fum al centre va començar l'any 2008. Els últims resultats en l'enquesta de consum de tabac entre els treballadors el 2012 va detectar un 29,6% de fumadors. 

Els indicadors de qualitat del projecte acreditats el 2011 mostren un bon nivell al Qüestionari Selfaudit (133/168). 

Seguint el que marca la llei 42/2010 de control del tabaquisme tot el recinte és lliure de fum i així està senyalitzat.

Certificat nivell BRONZE (2022-2025)


Veure tots els membres