Benito Menni CASM. Germanes Hospitalàries

    

Dr.Antoni Pujadas, 38
08830 Sant Boi Llobregat, Barcelona

Coordinadora. Isabel Feria
iferia@hospitalbenitomenni.org


WEB
El projecte Hospital sense Fum al centre va començar l'any 2011. La primera enquesta (2013) de consum de tabac entre els treballadors del centre va detectar un 31,0% de fumadors. 

Els indicadors de qualitat del projecte acreditats el 2011 mostren un bon nivell al Qüestionari Selfaudit (110/168). L'hospital compta amb personal format en tabaquisme i una Unitat de Deshabituació Tabàquica ha ajudat a deixar de fumar a treballadors i pacients ingressats.

Seguint el que marca la llei 42/2010 de control del tabaquisme tot el recinte és lliure de fum i així està senyalitzat.

El dia 31 de maig de 2013, com cada any, el centre celebra el Dia Mundial Sense Tabac que proposa la Organització Mundial de la Salut.


Certificat nivell OR  (2022-2025)

Veure tots els membres