XIII Trobada anual de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum

El passat dia 23 de novembre es va celebrar a l’Institut Català d’Oncologia la XIII Trobada anual de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHsF). La Xarxa, coordinada per la Unitat de Control del Tabac de l’ICO, aplega 78 hospitals de la xarxa pública, a la que recentment s’hi estan adherint també hospitals de titularitat privada.

 L’objectiu de la Xarxa és el de promoure el model Hospital sense Fum” en el que els hospitals avancen progressivament en la implementació d’estratègies de control del tabac als hospitals. La Trobada de la XCHsF se celebra cada any per fer repàs dels objectius assolits i plantejar els reptes pendents amb lobjectiu principal d’afavorir l’intercanvi d’experiències entre hospitals.

A la Trobada d’enguany vàrem comptar amb 47 assistents representants de 41 hospitals de Catalunya i es va donar la benvinguda a 9 centres com a nous membres de la Xarxa. Una part important de la  jornada va estar destinada a reflexionar conjuntament sobre els principals objectius de futur tenint en compte els obstacles més freqüents. Abans però, es van exposar dues experiències concretes de dos hospitals, dues realitats en moments diferents d'evolució cap un objectiu comú de control del tabac.

 D'aquesta reflexió es va poder valorar que hi ha tres punts força importants que cal gestionar de cara a una bona pràctica hospitalària en el control del tabac:

     Cal involucrar a la direcció de l'hospital. Sense la seva implicació totes les accions eficaces conegudes i que en d’altres hospitals estan ja implementades o en camí de fer-ho, es fan molt complicades d'engegar. Una direcció implicada és un molt bon indicador d'èxit. Com a solucions es va valorar comunicar efectivament els objectius a la direcció, convidar-los directament a les trobades, explicar el que es fa en d’altres realitats i potenciar el paper de l'acreditació com a eina de prestigi, de feina ben feta o almenys en bon camí.

     Cal ajudar a deixar de fumar als professionals dels hospitals. Un professional fumador és un professional menys proactiu en  el seguiment  i aplicació de les polítiques de control del tabac i en l'ajuda als fumador.

     Cal promocionar la formació en tabaquisme entre tots els professionals de la salut dels hospitals. Hi ha una queixa constant entre els professionals de manca de formació per tal de poder ajudar de forma eficient als seus pacients a deixar de fumar. Potser la formació a distància podria ser una eina facilitadora, per la pròpia experiència de la Xarxa en el curs d'intervenció breu en tabaquisme, però s’ha de convèncer als professionals de la i l’impacte del tabac sobre la salut i de que el fet de no estar format no ha de ser una excusa per no intervenir en el tractament del consum de tabac dels seus pacients i molt menys per no buscar l'esmentada formació mínima.

 La discussió va ser tan productiva que el temps va marcar el final, fet que suggereix que segurament van quedar temes per posteriors debats.

Podeu veure un recull fotogràfic en el següent enllaç​.Veure totes les notícies