El tabaquisme, al Parlament de Catalunya
El passat 8 de juny de 2017, un grup d’experts en tabaquisme van comparèixer davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. Aquesta compareixença és fruit de la VII Trobada del Programa d´Atenció Primària sense Fum, celebrada l’octubre de 2016 a Vic conjuntament amb la II Jornada de Prevenció i Control del Tabaquisme de la Catalunya Central ( “Nou país, nous reptes en tabaquisme”). En aquella Trobada es va fer una mirada cap al futur, plantejant els principals reptes, fent una revisió de les prioritats a nivell internacional, i autonòmic i convidant als grups polítics amb representació parlamentària a expressar el seu posicionament. 

Els experts convidats, entre els quals Cristina Martínez, Antònia Raich i Esteve Fernández, activament implicats en la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum, van posar al dia diferents aspectes de la prevenció, control i tractament del tabaquisme, incloent propostes concretes per avançar. Com podreu veure a les intervencions (enllaços a l’enregistrament del Canal YouTube del Parlament), tots els experts coincideixen en la necessitat d’impulsar mesures legislatives que vagin més enllà de les actuals lleis espanyoles de control del tabac i de la llei catalana de drogodependències. En aquest sentit, us avancem que s’està preparant un esborrany des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, a partir d’aquesta compareixença i propostes prèvies del Consell Assessor del Tabaquisme.

Entre les propostes cal destacar:

- estendre la legislació d’espais sense fum per augmentar la protecció als menors, amb definició d’entorns sense fum als centres educatius i sanitaris, a instal•lacions esportives  a l’aire lliure i en vehicles privats 
- estendre la legislació d’espais sense fum a espais semi-oberts o semi-tancats, com són nombrosos mercats a l’aire lliure, centres comercials, parades d’autobusos o tren
- estendre la legislació a campus universitaris, entrades d’edificis, platges i piscines
- potenciar campanyes generals i específiques de prevenció del tabaquisme 
- integrar en la cartera de serveis sanitaris el tractament per a la deshabituació tabàquica
- promoure la recerca sobre prevenció i control del tabaquisme
- equiparar la cigarreta electrònica i altres formes noves de consum (tabac sense combustió, shishas, etc) al consum de tabac tradicional, amb regulació en els mateixos àmbits sense excepcions
- millorar el compliment de la legislació en terrasses i vehicles (comercials i de les administracions)
- avançar en les mesures fiscals per augmentar els preus del tabac
- adoptar l’empaquetat o envasat neutre (genèric) per a tots els productes del tabac

La compareixença es va organitzar en dos blocs, amb 5 intervencions de 8 minuts cadascuna. A continuació us posem l’enllaç directe a cada una de les intervencions:

Primer bloc (ordenació del debat, Diputada Alba Vergés):

• Carmen Cabezas Peña, Subdirecció de Promoció de la Salut, Departament de Salut. Dades de les que disposa el Departament , eixos d´actuació i resultats

• Esteve Fernández Muñoz, Institut Català d’Oncologia. Universitat de Barcelona. Context Internacional /Visió com Centre Col•laborador de l´OMS

• Jordi Monés i Carilla, Institut de la Màcula i Junta directiva del FC Barcelona. La importància i la factibilitat dels equipaments esportius sense fum. L´Experiència del Barça sense fum

• Cristina Martínez Martínez, Consell de Col•legis d’Infermeria de Catalunya. Institut Català d’Oncologia. Paper de les Infermeres. Experiència de Califòrnia .

• Joan R Villalbí i Hereter, Consell Assessor de Tabaquisme. La visió del CAT.


• Guadalupe Ortega i Cuelva, Programa d’Atenció Primària sense Fum. Setmana sense fum. Programa Infància sense Fum . Paper d´Infermeria.

• Francesc Abella i Pons, Unitat de Tabaquisme, Hospital de Santa Maria, Lleida. Xarxes territorials. Paper de les Unitats Especialitzades.

• Joan Lozano i Fernández, Grup d´Atenció Primària d´Abordatge al Tabaquisme, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Programa Atenció Primària sense Fum. Setmana sense fum. Paper de l´atenció Primària 

• Àngela Martínez-Picó, Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum de Tabac. Paper de les Societats Cientifiques . Entorn sense fum

• Antònia Raich i Soriguera, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa Althaia. Xarxes territorials. Paper de les Unitats Especialitzades.

Veure totes les notícies