Posicionament sobre els productes del tabac sense combustió

16/02/2018

Davant la ofensiva de la industria tabaquera per promocionar nous productes del tabac sense combustió, el Consell Assessor sobre Tabaquisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb el Programa d’Atenció Primària sense fum, la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum, la Societat Catalana d’atenció i Tractament del Consum del Tabac i el Centre Col·laborador de l’OMS de Control del tabac de l’Institut Català d’Oncologia han elaborat un posicionament sobre aquest nou producte del tabac.

El posicionament revisa els riscos derivats del consum d’aquests productes per regular la venda, la publicitat i la seva difusió entre la població.


A més, subratllen la importància que aquests nous productes compleixin amb la llei vigent de mesures sanitàries enfront del tabaquisme ja que són productes del tabac i, per tant, s’ha d’aplicar la legislació existent.

Posicionament sobre els productes del tabac sense combustió

Informació al web de l'ASPCAT

Veure totes les notícies