Tabac i COVID-19: amistats perilloses?

11/05/2020


Tabac i COVID-19: amistats perilloses? Aquest va ser el títol del seminari web organitzat per la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia, centre col·laborador de l’OMS i que va tenir lloc el passat 30 d‘abril amb l’assistència de 450 persones.

La primera ponència va ésser a càrrec del Dr. Joan B Soriano, metge epidemiòleg del servei de pneumologia de l’Hospital Universitari de la Princesa de Madrid, per parlar sobre les hipòtesis biològiques sobre el paper de la nicotina a la COVID-19. Les dades i conclusions que es van desprendre de la seva explicació varen ser les següents:

Sembla que el receptor ECA-2 es clau en la resposta immune, està relacionat amb la nicotina i serveix d’ancoratge del SARS-CoV-2019 (amb evidència traslacional).

Hem d’estar alerta ja que la majoria d’informacions en la premsa, tant escrita com online, que relaciona el tabac o el fum del tabac amb la COVID-19 son interessades i s’ha de tenir sempre una visió crítica d’aquesta informació. Existeix una estratègia per a eliminar aspectes científics en el debat sobre el tabaquisme, i així sembrar el dubte. Amb això es generen titulars als mitjans de comunicació que confonen a la població.

Fumar és dolent, fumar amb COVID-19 és encara pitjor. Segons l’evidència científica, el risc de major gravetat o d’ingressar a la UCI  per COVID-19 és el doble en fumadors que en no fumadors.

El nombre d’articles científics publicats durant els últims 3 mesos que parlen sobre COVID-19 és superior als set mil i sobre COVID-19 i tabaquisme o tabac uns 30 articles.

 

La segona ponència la va realitzar el Dr. Esteve Fernández, Director del Departament d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer i Centre col·laborador de l’OMS per al Control del Tabac de Institut Català d’Oncologia, Professor de medicina preventiva i salut pública a la Universitat de Barcelona i coordinador de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum.

Les conclusions més destacades sobre tabac i infecció per SARS-CoV-2 que va apuntar el Dr. Fernández varen ser:

L’evidència epidemiològica sobre l’associació del tabac com a factor protector o de risc amb la infecció per SARS-CoV-2 és inadequada.

Els estudis clínic-epidemiològics a data d’avui sobre el “risc” d’infecció per SARS-CoV-2 presenten importants limitacions metodològiques.

Els fumadors i ex-fumadors tenen més risc d’infeccions bacterianes i víriques, incloent MERS-CoV i SARS-CoV.

Les conclusions més destacades sobre tabac i gravetat de la COVID-19 (progressió de la malaltia) varen ser:

Els estudis clínic-epidemiològics fets fins ara sobre la progressió de la COVID-19 presenten algunes limitacions metodològiques.

L’associació del tabac com a factor de progressió de la COVID-19 és consistent i forta malgrat que l’evidència de causalitat és limitada.

Es remarca la importància de registrar l’estatus de fumador als pacients amb COVID-19.

Posteriorment, la presentació va anar a càrrec de la Dra. Carmen Cabezas, Sotsdirectora general de promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La presentació es va centrar en l’atenció a la persona fumadora en temps de COVID, i es van destacar els següents aspectes:

Entre els serveis essencials que destaca la OMS a mantenir en època de pandèmia concentra l’atenció sanitària en tot el que no es pugui endarrerir, deixar de fer atenció presencial i concentrar-se en COVID19.

El 45% de professionals sanitaris de primària consultats durant la primera setmana a través d’una enquesta diuen haver realitzat intervenció en tabaquisme, el que més han fet ha estat seguiment de pacients en procés de cessació (90%), el 42% han fet intervenció oportunista i el 33% han iniciat nou tractament per deixar de fumar. Dues terceres parts dels professionals sanitaris parlen de tabac quan fan el seguiment de la COVID-19 amb els seus pacients.

L’article de que la nicotina és bona per la COVID19 ha estat l’excusa perfecta de moltes persones que fumen per a seguir fumant.

La introducció del tractament farmacològic havia fet que hi haguessin molts tractaments en marxa i ha fet que alguns pacients han trucat per continuació de medicacions i alguna consulta.

Hi ha professionals que pensen que l’emergència emocional associada amb la COVID19 és prioritària enfront a la intervenció al tabaquisme. D’altres creuen que s’hauria d’impulsar que l’abordatge del tabaquisme fos prioritari des de les direccions dels centres sanitaris.

Com a resum, la Dra. Cabezas va destacar que: La pandèmia de la COVID-19 ha suposat un estrès sense precedents tant per la societat com pel sistema sanitari, que ha hagut de reorganitzar-se i centrar-se en uns serveis essencials immediats.

Malgrat aquesta situació estressant i la sobrecàrrega de feina, un percentatge important de professionals ha estat capaços de seguir ajudant a deixar de fumar. Sobretot a nivell telefònic i fent seguiment. S’haurà de recuperar el temps perdut en prevenció.

La darrera presentació va anar a càrrec del Dr. Joan Lozano, Gerent de la Fundació d’Atenció Primària de la CAMFiC i Coordinador del GRAPAT de CAMFiC. El Dr. Lozano va esxposar quina està sent l’Atenció a la persona fumadora en temps de COVID-19 des de diversos àmbits.

Des de l’inici de situació de confinament, des de la Xarxa de primària i hospitals sense fum i l’Agència de salut pública es va fer el plantejament d’utilitzar eines per ajudar a deixar de fumar a aquelles persones que ho requerissin.

El servei que s’està oferint a les persones que volen deixar de fumar compta amb 15 professionals sanitaris: metges, infermeres i psicòlegs que contacten amb els usuaris mitjançant correu electrònic.

Els recursos que s’estan utilitzant son: una guia interactiva per deixar de fumar, la guia d’ajuda per deixar de fumar en 4 passes del PAPSF i una App S’acabo de SEDET.

Per donar a conèixer aquest servei es va fer ús de les xarxes socials, es va realitzar una nota de premsa i es van fer diverses entrevistes als mitjans (ràdio i premsa escrita i digital). La majoria de la demanda va començar l’1 d’abril.

Hi ha hagut 44 consultes, el 70% son dones i el 41% de les consultes realitzen seguiment.

El contingut dels correus majoritàriament son amb contingut per ajudar a trobar la motivació per deixar de fumar, documents informatius i amb tasques a realitzar i correus proactius preguntant com segueixen el procés.

 

Destacar finalment que els comentaris dels participants a aquest primer seminari web han estat d’agraïment i han mostrat ganes de participar al següent seminari en línia que es realitzi. 

Enhorabona als organitzadors i ponents!


Les presentacions les podeu consultar i descarregar a l'SlideShare de la Xarxa.


El seminari web també el podeu veure al canal de YouTube de l'ICO


Veure totes les notícies