Trobada Internacional: Desafiaments en la Implementació de la Formació per Deixar de Fumar

09/03/2022

El proper 11 de març del 2022, professionals de la salut, acadèmics i investigadors europeus es reuniran en el marc d'una Conferència titulada: “Desafiaments en la implementació de la formació per deixar de fumar”, englobada en el Projecte INSTrUCT, el qual es coordina des de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO.

La Conferència tindrà lloc a Coïmbra en un format híbrid (online i presencial) i és gratuïta.

El programa i l'enllaç d'inscripció estan publicats al següent enllaç:

https://www.esenfc.pt/event/event/home/index.php?target=home&defLang=2&event=641.

La reunió internacional tindrà els següents objectius:

  • Compartir experiències innovadores i aportacions científiques rellevants basades en l’experiència dels experts internacionals en el camp de la deshabituació tabàquica;
  • Divulgar el procés de construcció, implementació i avaluació estratègies innovadores basada en les noves tecnologies (Projecte INSTrUCT);
  • Difondre el projecte INSTrUCT (recurs educatiu en línia sobre la deshabituació tabàquica) a totes les institucions d’educació sanitària superior d’Europa;
  • Reforçar la xarxa internacional on es desenvolupen projectes en l'àmbit de la deshabituació tabàquica.


En el marc del Projecte INSTrUCT (Projecte Erasmus+) s'ha desenvolupat un recurs educatiu en línia per promoure la formació en tabaquisme entre els estudiants universitaris de Ciències de la Salut. En aquest curs destaquen els escenaris virtuals i el debriefing, oferint als estudiants l'oportunitat d'experimentar situacions de la vida real en un context virtual. Aquest recurs educatiu està disponible en quatre idiomes (anglès, francès, espanyol i portuguès). S'ha implementat i s'està provant amb estudiants d'infermeria de diverses universitats a nivell internacional. Després d'avaluar la seva eficàcia, aquest curs es posarà a disposició de manera gratuïta a totes les universitats europees per a la seva implementació en els seus plans d'estudis de l'àmbit de Ciències de la Salut.

Veure totes les notícies