XXV SETMANA SENSE FUM

Títol Salut Mental

DEL 25 AL 31 DE MAIG DE 2024

Logo pulmons
Manifest
Bootstrap

Manifest de la Setmana sense Fum - Salut Mental

La importància d'ajudar a deixar de fumar.

L’organització de la Setmana sense Fum - Salut Mental va encapçalada per un manifest que advoca per la importància d’ajudar a deixar de fumar a les persones amb trastorns mentals. Aquest manifest ha estat signat per més d'una trentena d'institucions científiques, col·legis professionals i hospitals de Catalunya, amb l’objectiu de sensibilitzar els professionals sobre aquest consum que afecta especialment aquests pacients. Aquest consum elevat de tabac comporta la meitat de les morts en les persones amb trastorns mentals o la disminució de l’esperança de vida de fins a 20 anys en pacients amb trastorns mentals greus.