Tabac i salut mental

La prevalença del consum de tabac en les persones amb trastorns mentals és superior a la de la població general. Aquesta elevada prevalença comporta una alta mortalitat i morbiditat associada. A finals de l’any 2007 la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum va crear i impulsar un grup de treball (Tabac i Salut Mental) format per professionals de la salut mental hospitalària. 

Actualment ja són 26 professionals de 15 institucions d’arreu de Catalunya els que integren el grup

L’objectiu del grup de treball és avançar de manera consensuada en el control del tabaquisme en l’àmbit de la salut mental hospitalària. 

 

SEGUEIX-NOS A TWITTER!  @psychonicotine


GUIES

Tabac i salut mental: guia de bona pràctica hospitalària. 2009   Codi QR

Tabaco y salud mental: guía de buena práctica hospitalaria. 2009   Codi QR

Decàleg breu DinA4  Codi QR  // Decàleg breu DinA3   Codi QR


Guia d’intervenció clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental. 2012   Codi QR

Guía de intervención clínica en el consumo de tabaco en pacientes con trastorno mental. 2012   Codi QR

 

Guia d’actuació en pacients fumadors ingressats en unitats de salut mental. 2013   Codi QR

Guía de actuación en pacientes fumadores ingresados en unidades de salud mental. 2013   Codi QR


Vols ajudar a deixar de fumar? Guia de butxaca per a professionals. 2016   Codi QR

¿Quieres ayudar a dejar de fumar? Guía breve de intervención en pacientes con trastorno mental. 2016   Codi QR 

How can I help my patients quit smoking? A brief guide to clinical intervention for patients with mental disorders   QR Code


PARLEM SOBRE EL TABAC

Material psicoeducatiu per a treballar sobre el consum de tabac als dispositius de salut mental

Esquema sobre el material psicoeducatiu

     Guia pel professional

     Sessió: Per què no es permet fumar a la unitat?

     Sessió: Puc deixar de fumar? Com?

     Sessió: Tabac i cànnabis


DISCUSSIÓ DE CASOS COMPLEXES  [NOU!]

Sessió clínica enregistrada sobre la intervenció en tabaquisme en casos de pacients amb trastorns mentals 

Gravació


JORNADES


II Jornada Tabac i Salut Mental. 27 de gener del 2012. Barcelona.  Programa

 
IV Jornada Tabac i Salut Mental. 22 de gener del 2016. Barcelona. Programa 

V Jornada Tabac i Salut Mental. 19 d'octubre del 2018. Barcelona. Programa

VI Jornada Tabac i Salut Mental. 30 de setembre del 2022. Barcelona. Programa


 
ARTICLES

Mondon S, Raich A, Martí C, Fernández E, Ballbè M, Grupo de trabajo de Tabaco y Salut Mental de la Red Catalana de Hospitales sin Humo. En prensa, 2023

Ballbè M, Nieva G, Mondon S, Pinet C, Bruguera E, Saltó E, Fernández E, Gual A, and the Smoking and Mental Health Group. Tobacco Control 2012; 21(6):549-54 

Ballbè M, Sureda X, Martínez-Sánchez JM, Saltó E, Gual A, Fernández E. International Journal of Epidemiology 2013; 42(3):886-893
 
Ballbè M, Sureda X, Martínez-Sánchez JM, Fu M, Saltó E, Gual A, Fernández E. Tobacco Control; 2015; 24(e3):e2012-20
 
Ballbè M, Gual A, Fernández E. BMJ on line. Carta. 2015. DOI: http://dx.doi.org/
Ballbè M, Gual A, Nieva G, Saltó E, Fernández E, Smoking and Mental Health Working Group. Gaceta Sanitaria. 2016; en premsa.

 

Veure totes les activitats